Kontakter


Är ni intresserade av att stödja föreningen så är

medlemsavgiften 100:- för enskild medlem och 150:- för familj


Bankgirokonto: 409-6269


OBS! ange samtliga namn vid familjebetalning

                                           Vid förfrågningar vänligen kontakta:


 Lars-Gunnar Sjösten   seastone@telia.com   mobil: 0708-481237


Willy Förster   willy@forster.nu   mobil: 070-621 68 34


Sören Habbe    soren.habbe@g226.se    mobil: 070-982 80 13


Lars Johansson   larsj@melro.se   070-2587887