Senaste Nytt

Ramkvilla Veteranbussförening

G 226


 Senaste nytt och kommande evenemag


Den 26 mars 2020 hölls årsmötet för RVF på Meny Telecoms kontor i Växjö. 6       medlemmar hade samlats för att hålla årsmöte och där valdes Börje Claesson som ordförande för mötet och sekreterare Sören Habbe.

Efter att dagordningen godkänts och fastställts så inleddes förhandlingarna på sedvanligt sätt.

Styrelsen för kommande år fick följande utseende:

Ordförande Lars-Gunnar Sjösten, v ordf. Willy Förster, kassör Lars Johansson, sekreterare Sören Habbe och ledamot Göran Johannisson.


Börje Claesson höll ett litet minnestal över Inge och Barbro Johansson och Stig Gjerling. En tyst minut hölls över våra avlidna medlemmar.


Mötet avslutades med kaffe och smörgåsbakelse.Medlemsavgiften för 2020 går bra att betala in på bankgiro 409-6269


Enskild medlem 100:- och familj 150:- var noga med att ange från vem/vilka avgiften kommer
Med vänlig hälsning Styrelsen RVF

         


          

 


Copyright © All Rights Reserved